Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των ασθενών, παρέχοντας τους τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για τη διατήρηση της καλής στοματικής υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας τους. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για τη στοματική υγιεινή, τη διατροφή και τους παράγοντες του τρόπου ζωής που μπορούν να επηρεάσουν τη στοματική υγεία.