Παρέχουμε εξαιρετικά εξατομικευμένα σχέδια θεραπείας στους ασθενείς της, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες και τους στόχους τους. Ο ορθοδοντικός θα συνεργαστεί στενά με τον ασθενή για να δημιουργήσει ένα σχέδιο που θα επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα.