Με συνεχή φροντίδα παρακολούθησης διασφαλίζουμε ότι η ορθοδοντική θεραπεία του ασθενούς εξελίσσεται όπως έχει προγραμματιστεί. Αυτό περιλαμβάνει τακτικούς ελέγχους και προσαρμογές στο σχέδιο θεραπείας, όπως απαιτείται.