Χρησιμοποιούμε την πιο πρόσφατη ψηφιακή τεχνολογία για τη δημιουργία εξαιρετικά λεπτομερών πλάνων θεραπείας. Αυτό περιλαμβάνει ψηφιακές ακτίνες Χ, τρισδιάστατη σάρωση και μοντελοποίηση σε υπολογιστή για να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο θεραπείας είναι προσαρμοσμένο στις μοναδικές ανάγκες του ασθενούς.